حجت الاسلام رفعتي نائيني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
موارد انتخاب شده :
   
 
 104294
  •  1390-10-02
كره زمين از ابتدا آبي بود و بعد تبديل به کره خاکي و آبي شد و در اثر بارشها کوه و دشت پديدار شد و از روز دحو الارض که خداوند اراده کرد که اين را خاکي و آبي کند خاک گسترش پيدا کرد و اولين بار بود که اين اتفاق افتاد و اين کره از زمين کعبه کم کم پهن شد ت...
 
 104293
  •  1390-10-02
بناي کعبه مهم است که خانه باعظمتي است که همه بسوي آن ميشتابند ، درباره بعد از هبوط حضرت آدم به زمين که اتفاقات خاص خود را داشته است اولين کسيکه بناي کعبه را ايجاد کرد چه کسي بوده است ؟ آيا حضرت آدم بوده است ؟
 
 104292
  •  1390-10-02
حکم پدر مروان، وقتي که مي آمد در مسجد پشت سر پيامبر قرار ميگرفت و وقتي که رسول خدا مشغول نماز بود پشت سر پيامبر شکلک در مياورد و مسخره ميکرد پيامبر رو. اين استهزا و مسخره کردن براي پيامبر گران تمام ميشد. که يک مسلمان بياد مسجد اين کار رو بکنه. و حواس...
 
 104284
  •  1390-10-02
جنگهايي که خودِ رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم در جنگ حضور داشتند غزوة نام دارد و جنگهاي که حضرت فرمانده اي را بجاي خود ميفرستادند صرية ناميده ميشود که برخي از جنگها خود پيامبر اکرم حضور داشتند و برخي از جنگها خود پيامبر اکرم وجود نداشتند و اين...
 
 104283
  •  1390-10-02
در روايات نسبت به زيارت حضرت عبد العظيم و همچنين در زيارت نامه ايشان هم اين نکته هست که زيارت حضرت عبد العظيم ثواب زيارت امام حسين عليه السلام را دارد و بخصوص بر کسيکه نميتواند خود را به کربلا برساند و به زيارت امام حسين مشرف شود به زيارت ايشان مشرف ...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 5