حجت الاسلام رفعتي نائيني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
موارد انتخاب شده :
   
 
 142412
  •  1392-08-29
سخنان شنیدنی حجت الاسلام رفعتی نائینی پیرامون شرائط امانتداری در نعمتهای الهی بر گرفته از شبکه ولایت
 
 117967
  •  1391-04-26
آیات دیگری نیز پیرامون معامله جان در قرآن کریم اشاره شده مانند آیات 111 سوره توبه و آیه 10 سوره صف و آیه 207 سوره بقره ارتباط این آیات با هم در چیست ؟ ... ادامه بحث از زبان کارشناس برنامه حجت الاسلام دکتر رفعتی نائینی در برنامه شمس الضحی از شبکه جها...
 
 117966
  •  1391-04-26
آیه 207 سوره بقره به کدام یک از فضائل حضرت علی (ع) اشاره دارد ؟ .... ادامه بحث از زبان کارشناس برنامه حجت الاسلام دکتر رفعتی نائینی در برنامه شمس الضحی از شبکه جهانی ولایت
 
شأن نزول آیه 207 سوره بقره و ارتباط آن با مناقب و فضائل مولا امیرالمؤمنین علی (ع) در برنامه شمس الضحی با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر رفعتی نائینی از شبکه جهانی ولایت
 
 116953
  •  1391-04-19
تفسیر آیه 5 سوره بقره در بیان فضائل و مناقب مولا امیرالمؤمنین علی (ع) .... در برنامه شمس الضحی با حضور حجت السلام دکتر رفعتی نائینی از شبکه جهانی ولایت
 
 116946
  •  1391-04-19
مفهوم واژه فلاح چیست به چه کسانی اطلاق می شود و مفلهون چه کسانی هستند ...ادامه بحث در برنامه شمس الضحی با حضور حجت السلام دکتر رفعتی نائینی از شبکه جهانی ولایت
 
 116929
  •  1391-04-19
کسی که بخواهد جزو رستگاران و فلاحان باشد و در حزب امیرالمؤمنین (ع) قرار بگیرید چه کاری باید انجام بدهد .... ادامه بحث در برنامه شمس الضحی با حضور حجت السلام دکتر رفعتی نائینی از شبکه جهانی ولایت
 
 115559
  •  1391-04-03
توضیح در مورد عوامل خشوع و خضوع در عبادات خصوصاً در نماز که یکی از این عوامل ایمان است و ... ادامه بحث در برنامه شمس الضحی در مورد فضائل و مناقب حضرت علی (ع) با حضور حجت السلام دکتر رفعتی نائینی از شبکه جهانی ولایت
 
 115558
  •  1391-04-03
تفسیر آیه 45 سوره بقره که در مورد خشوع اهل بیت‌(ع) و مناقب و فضائل مولا امیرالمؤمنین علی (ع) توسط کارشناس برنامه حجت الاسلام رفعتی نائینی در برنامه شمس الضحی از شبکه جهانی ولایت
 
توضیح در مورد آیات و روایاتی که بر وحدانیت خداوند شهادت می دهند و .... ادامه بحث در مورد فضائل و مناقب حضرت علی (ع) در برنامه شمس الضحی با حضور حجت السلام دکتر رفعتی نائینی از شبکه جهانی ولایت
 
 
  • تعداد رکورد ها : 28