حجت الاسلام رفعتي نائيني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
موارد انتخاب شده :
   
 
رسانه با محتوای شرک، کفر و فساد در ردیف کتب ضاله است
 
مکلف در احکام فقهی رسانه، فرد، جامعه و دولت است
 
آیت الله رفعتی : آینده فقهی حوزه در گرو موضوع شناسی صحیح در مسائل مستحدثه است
 
 
  • تعداد رکورد ها : 3